Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Witamy na naszym blogu

 

Metody naprawy kanalizacji

Sieci kanalizacyjne często ulegają różnego rodzaju uszkodzeniom, w związku z czym obserwuje się takie niekorzystne zjawiska jak eksfiltracja ścieków do gruntu, czy infiltracja wody gruntowej do kanałów. Pierwsze zjawisko prowadzi do zanieczyszczenia gruntu, drugie natomiast jest powodem przeciążenia sieci kanalizacyjnej a co za tym idzie oczyszczalni ścieków. Ponadto pojawiają się również doraźne problemy związane z awarią kanalizacji, jak na przykład wybijanie treści z toalety czy zalewanie budynków.

Czytaj więcej...

Przegląd instalacji kanalizacyjnej

W przypadku, kiedy posiadamy dom jednorodzinny, odpowiedzialność za jego stan techniczny spada na nasze barki. Niektóre z działań dotyczących budynku są uregulowane prawnie. Zgodnie z art. 62. Prawa budowlanego właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek organizowania i przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Czym są osadniki w kanalizacji

Osadniki gnilne to element każdej oczyszczalni ścieków. Znajdziemy je w tych najmniejszych przydomowych, jak również w ogromnych komunalnych. Ten wydawałoby się mało znaczący element jest miejscem, w którym rozpoczyna się cały proces oczyszczania. Warto również podkreślić, że od niego zależy jakość działania oczyszczalni. Dlatego osadnik musi być zbudowany z trwałego materiału odpornego na korozję i wszelkie substancje agresywne zawarte w ściekach.

Czytaj więcej...

Renowacja kanałów metodą rękawa

Sieci kanalizacyjne często podlegają awarii. Przyczyną ich powstawania mogą być zastosowane w jej budowie technologie i materiały, ich starzenie się, korodowane, jak również panujące warunki wodno-gruntowe.

Czytaj więcej...

Na czym polega inspekcja kanalizacji

Kanalizacja jest bez wątpienia jednym z najistotniejszych elementów struktury budynku. To dzięki niej możliwe jest zachowanie odpowiedniej higieny. Niestety z racji swojej specyfiki kanalizacja może ulec niedrożności i innym awariom, co niesie za sobą przykre konsekwencje. Dlatego niezwykle ważne jest, aby instalacja podawana była systematycznej kontroli.

Czytaj więcej...

Jaką rolę odgrywają separatory w instalacji kanalizacyjnej

Tłuszcze i substancje oleiste są charakterystycznymi związkami, które są znacznie lżejsze od innych substancji. Doskonale zobrazowuje to eksperyment polegający na wlaniu do szklanki wody dowolnego oleju.

Czytaj więcej...

Jak przebiega czyszczenie kanalizacji metodą WUKO

Z sanitarnego punktu widzenia kanalizacja jest niezwykle ważną instalacją. Dzięki niej możliwe jest szybkie i skuteczne odprowadzenie zanieczyszczeń oraz wody opadowej poza obszar posesji i skierowanie ich do oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej...

Nieinwazyjne czyszczenie kanalizacji

Powodem wielu awarii instalacji kanalizacyjnych jest brak regularnego czyszczenia. Usługi czyszczenia kanalizacji odnoszą się zarówno do instalacji sanitarnej, jak i deszczowej. Zatem, aby cieszyć się bezawaryjną i higieniczną instalacją należy dbać o czystość odcinków rurowych, studzienek, pionów odpływowych i kanalizacyjnych.

Czytaj więcej...