Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Witamy na naszym blogu

 

Na czym polega inspekcja kanalizacji

Kanalizacja jest bez wątpienia jednym z najistotniejszych elementów struktury budynku. To dzięki niej możliwe jest zachowanie odpowiedniej higieny. Niestety z racji swojej specyfiki kanalizacja może ulec niedrożności i innym awariom, co niesie za sobą przykre konsekwencje. Dlatego niezwykle ważne jest, aby instalacja podawana była systematycznej kontroli.

Czytaj więcej...

Jaką rolę odgrywają separatory w instalacji kanalizacyjnej

Tłuszcze i substancje oleiste są charakterystycznymi związkami, które są znacznie lżejsze od innych substancji. Doskonale zobrazowuje to eksperyment polegający na wlaniu do szklanki wody dowolnego oleju.

Czytaj więcej...

Jak przebiega czyszczenie kanalizacji metodą WUKO

Z sanitarnego punktu widzenia kanalizacja jest niezwykle ważną instalacją. Dzięki niej możliwe jest szybkie i skuteczne odprowadzenie zanieczyszczeń oraz wody opadowej poza obszar posesji i skierowanie ich do oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej...

Nieinwazyjne czyszczenie kanalizacji

Powodem wielu awarii instalacji kanalizacyjnych jest brak regularnego czyszczenia. Usługi czyszczenia kanalizacji odnoszą się zarówno do instalacji sanitarnej, jak i deszczowej. Zatem, aby cieszyć się bezawaryjną i higieniczną instalacją należy dbać o czystość odcinków rurowych, studzienek, pionów odpływowych i kanalizacyjnych.

Czytaj więcej...

Konserwacja i czyszczenie separatorów

Separatory są instalacjami typu przepływowego. Oznacza to, że podczas przepływu następuje w nich oddzielenie olei wolnych od reszty ścieków. Dodatkowo urządzenia te wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze.

Czytaj więcej...