Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Renowacja kanałów metodą rękawa

Najczęstszymi typami uszkodzeń sieci kanalizacyjnych są nieszczelność przewodów kanalizacyjnych, nieprawidłowy przepływ ścieków, obniżenie nośności konstrukcji rurociągów z powodu uszkodzeń, charakterystyczne uszkodzenia wybudowanych rurociągów, a także przemieszczenia rur – poprzeczne lub ich rozsunięcie podłużne. Każda awaria w kanalizacji może mieć poważne skutki – uszkodzenia czy nieprawidłowości przepływu w rurach mają wpływ na pracę całej sieci. Znajomość przyczyn pozwoli na sprawne przeprowadzenie napraw i uniknięcie powtórnego pojawienia się danego problemu.

Nowoczesna metoda naprawy

Rury w kanalizacji miejskiej często zarastają korzeniami drzew, co powoduje, że woda deszczowa nie może szybko spływać z ulic i okolicznych terenów. Sposobem na rewitalizację jest metoda bezwykopowa. Metoda bezwykopowa polega na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą poliuretanową. Po nadmuchaniu rękaw przyjmuje kształt rury, wypełnia kanalizację, przylegając do ścian. Dzięki temu powstaje rura w rurze, a kanalizacja otrzymuje nowe uszczelnienie.

Jak przebiega naprawa bezwykopowa

Prace renowacyjne za pomocą bezwykopowej technologii rękawa rozpoczynają się od hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200 b. wydatku 300 l/min i różnych typach głowic. W trakcie czyszczenia zapewniona jest ciągła kontrola stanu przewodu kamerą TV. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do przewodu właściwego rękawa. Zapewni on wytrzymałość mechaniczną, dynamiczną i statyczną na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne.

 

 

Pracownicy firmy AS-EKO systematycznie biorą udział w wielu specjalistycznych szkoleniach między innymi z zakresu napraw bezwykopowych. Ostatnio brali udział w szkoleniu certyfikowanym przez firmę MC-Bauchemie ze Środy Wielkopolskiej. Dotyczyło ono napraw bezwykopowych metodą rękawów utwardzalnych oraz doszczelnień sieci metodą iniekcji. Nasi pracownicy otrzymali certyfikaty o rzetelnym i profesjonalnym przygotowaniu do tych specjalistycznych napraw.