Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Metody naprawy kanalizacji

Niedrożność kanałów bardzo często spowodowana jest nagromadzonymi zanieczyszczeniami w rurach. Na ściankach rur szczególnie łatwo odkładają się włosy i tłuszcze, które z miesiąca na miesiąc coraz bardziej obrastają. Zdarza się również, że awaria spowodowana jest uszkodzeniem mechanicznym, jak np. korzenie drzew przerastające rury.  Współcześnie instalację można naprawiać na wiele sposobów.

 

Naprawa rur bez wykopu

Bezwykopowa renowacja kanałów polega na naprawie i modernizacji ciągów kanalizacyjnych bez konieczności wykopów na całym odcinku prowadzonych prac. Za tą metodą przemawia wiele zalet – ekologiczność, ekonomiczność oraz prostota prowadzenia robót. Ten sposób renowacji posiada wiele zastosowań. Wykorzystuje się ją między innymi podczas likwidacji usterek związanych z kanalizacją sanitarną, deszczową i przemysłowa. Przed przystąpieniem do właściwych prac naprawczych, należy dokonać rozpoznania zaistniałego problemu. W tym celu stosuje się zazwyczaj monitoring kanalizacji, który umożliwia ustalenie źródła awarii.

Punktowe i liniowe naprawy kanalizacji

W zależności od rozmiarów uszkodzeń wyróżnia się dwie metody naprawcze: punktową i odcinkową. Do uszkodzeń mechanicznych rur najczęściej dochodzi w najsłabszych miejscach instalacji kanalizacyjnej, czyli na łączeniach.  Do naprawy takich miejsc w technologii bezwykopowej stosuje się tzw. pakery. Są to urządzenia na obwodzie których umieszcza się specjalną wykładzinę z włókna szklanego nasączoną żywicą. Po przeprowadzeniu pakera do kanału, urządzenie napełnia się powietrzem, a wykładzina przeniesiona zostaje na wewnętrzny obwód rury, całkowicie ją uszczelniając. Jeśli uszkodzeniu ulega odcinek przewodu stosuje się zazwyczaj system WIR. Polega on na wprowadzeniu do istniejących kanałów nowych rur PCV. Sposób ten nieco zmniejsza światło kanału, ale umożliwia sprawne jego funkcjonowanie bez konieczności wymiany całego systemu.