Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Jak często należy czyścić kanalizację?


Jak często czyścić kanalizację?


Warto jest regularnie robić przeglądy instalacji sanitarnej w naszym budynku. O wiele łatwiej jest przeprowadzić okresowe czyszczenie kanalizacji, niż potem naprawiać awarię, do której doszło przez zaniedbanie. Częstotliwość, z jaką trzeba czyścić kanalizację jest uzależniona od wielu czynników.


Zaleca się, aby przynajmniej raz w roku przeprowadzić profesjonalne czyszczenie kanalizacji. Taki zabieg jest dogłębny i udrożni wszystkie rury, których wyczyszczenie chemicznymi preparatami jest niemożliwe. Należy pamiętać, że zachowanie drożności rur i kanałów ściekowych ma niebagatelne znaczenie. To właśnie od ich stanu zależy sprawne i wydajne działanie kanalizacji.


Jak dbać o instalację sanitarną?


Aby cała instalacja kanalizacyjna funkcjonowała bez zarzutu, musi być dobrze wykonana. Ważne są odpowiednie średnice rur i spadki przewodów. Spadki gwarantują nam swobodny przepływ wody wraz z zanieczyszczeniami. Jeżeli spadki są za małe, zatory będą się częściej tworzyć.


Niezmiernie istotne jest także prawidłowe korzystanie z instalacji sanitarnej. Nie można wyrzucać do niej: dużych resztek jedzenia (szczególnie tłustych), odpadów stałych (np. kości, waty, trocin, szmat), gruzu czy piasku oraz agresywnych środków chemicznych.


Warto na co dzień dbać o jak najlepszy stan techniczny naszej instalacji sanitarnej. Zalecane jest regularne czyszczenie wlotów do kanalizacji specjalnymi środkami chemicznymi, często pozwala to uniknąć problemów z niedrożnością.