Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Kanalizacja – czyszczenie i naprawy bezwykopowe

Jesteśmy ekspertami w zakresie napraw systemów kanalizacyjnych. Po uprzednim wyczyszczeniu kanalizacji i określeniu zakresu naprawy, przeglądając rurociąg kamerą TV podejmujemy decyzję o sposobie naprawy.

Jedną ze stosowanych przez nas technik są naprawy bezwykopowe.

Wykorzystywane są zawsze tam, gdzie bezpośredni dostęp do rur poprzez wykop jest niemożliwy lub utrudniony (np. kanalizacja w halach zapełnionych maszynami, kanalizacja biegnąca pod budynkami, drogami itp.). Czas realizacji naprawy jest też znacznie krótszy i tańszy niż metod tradycyjnych i zwykle regenerowany odcinek nie musi być wyłączany z eksploatacji na czas naprawy.

Naprawę kanalizacji wykonujemy dwoma metodami:

Punktowa naprawa kanalizacji


Naprawa punktowa tzw. shortlining stosowana, gdy naprawy wymaga niewielka część (punkt) kanalizacji zniszczonej przez wrastający korzeń, rozszczelnione łączenia rur, miejscowe pęknięcie itp.

Naprawa wykonywana jest tzw. "packerami" - nadmuchiwanymi balonami na obwód których zakłada się nasączoną żywicami wykładzinę. Tak przygotowany "packer" wsunięty w rurociąg dojeżdża do uszkodzonego miejsca gdzie zostaje "napompowany". W miejscu uszkodzenia przyklejona zostaje wykładzina, która dokładnie dopasowuje się do obwodu rury tworząc na jej obwodzie gładką powierzchnię.

naprawa punktowaKliknij aby powiekszyć


Naprawa całych odcinków kanalizacji metodą "rura w rurę" (system WIR). Przez stary zniszczony kanał, po uprzednim jego przygotowaniu, zostają wciągnięte nowe rury z PVC w niewielkim stopniu zmniejszając dotychczasowy przekrój kanału.

Wszystkie stosowane metody trwale i skutecznie przeciwdziałają dalszej degradacji kanału i pozwalają na jego dalsze sprawne funkcjonowanie.