Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Jak dbać o stan rurociągów technologicznych?

 

Profesjonalna obsługa systemów kanalizacyjnych

Skomplikowane systemy rurociągów i układy kanalizacji wymagają wdrożenia odpowiednich urządzeń, aby regularnie konserwować newralgiczne elementy i dbać o nie. Dbałość o stan rurociągów technologicznych obejmuje systematycznie wykonywane:

  • czyszczenie rurociągów przy użyciu ciśnieniowych systemów lub elektrycznych przepychaczy,
  • czyszczenie pozostałych elementów systemu kanalizacyjnego,
  • weryfikację stanu rurociągów z użyciem kamer TV – taka inspekcja pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia dla danego systemu kanalizacyjnego,
  • działania serwisowe i naprawcze, w tym wycinanie korzeni, które mogą stanowić przyczynę niedrożności.

Inspekcja wizyjna kluczem do efektywności działań konserwacyjnych i naprawczych

Aby skuteczne zadbać o stan rurociągów, należy wykorzystywać zaawansowane rozwiązania, umożliwiające przeprowadzanie precyzyjnych prac. Optymalizacja działań serwisowych powinna opierać się na uprzedniej weryfikacji stanu systemu kanalizacyjnego. Odbywa się to dzięki innowacyjnym kamerom, które wpuszczane są do rurociągów i pozwalają określić potencjalne zagrożenia i przyczyny niedrożności. 

Nowoczesne sprzęty ułatwiają usuwanie zatorów i bieżące czyszczenie, które odbywać się może niemal bezobsługowo! Dzięki temu możliwe jest kompleksowe zadbanie o rurociągi, zabezpieczenie ich przed usterkami oraz zapobiegnięcie poważnym awariom. Działania takie wykonuje nasza wyspecjalizowana firma – posiadamy odpowiedni sprzęt i działamy zgodnie z przepisami prawa, dostarczamy także stosowną dokumentację, potwierdzającą wykonane działania.