Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Budowa studni rewizyjnej krok po kroku

 

Czym jest studnia rewizyjna?

Studnia rewizyjna nazywana jest również studzienką kontrolną. Instaluje się ją na przewodach kanalizacyjnych. Dla przykładu może być to granica nieruchomości, połączenie przewodów, zmiana średnicy lub kierunku oraz spadek wysokości przewodu. Zbudowana jest z betonowych kręgów oraz tworzyw sztucznych. Jej wymiary wynoszą zazwyczaj około 100 cm lub w przypadku głębszych konstrukcji - do 140 cm. Jest ona również miejscem, do którego specjaliści kierują się w celu naprawy. Zanim dom zostanie podłączony do sieci kanalizacyjnej, konieczne jest skontaktowanie się z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji oraz powiadomienie o tym starostwa powiatowego.

Budowa studzienki rewizyjnej

Budowę studzienki rewizyjnej należy rozpocząć od dokładnego zbadania warunków posadowienia. Należy umieścić ją w ziemi w taki sposób, aby oddziałujące na nią siły (masa własna, siła wyporu podłoża, obciążenie zewnętrzne) były zrównoważone przez posadowienie.

Większość problemów związanych z funkcjonowaniem studzienki rewizyjnej wiąże się z posadowieniem jej na zbyt dużych głębokościach lub przy wysokim zwierciadle wody gruntowej. Betonowe konstrukcje studzienek rewizyjnych nie powinny być posadowione głębiej niż 10 m. Studzienki wytwarzane z tworzyw sztucznych, które są lekkie, zazwyczaj wymagają dodatkowego dociążenia, które pomoże zrównoważyć siłę wyporu podłoża. Największym utrudnieniem do zrównoważenia jest zmieniające się położenie wody gruntowej w danym miejscu. Niektóre studzienki posiadają komorę obciążnika, którą powinno się wypełnić betonem. W przypadku problemów z siecią kanalizacyjną można skorzystać z profesjonalnej pomocy naszej firmy.