Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Budowę odwodnień liniowych w halach produkcyjnych, magazynach i na parkingach

 

Proces instalacji systemu odwodnień

Przed rozpoczęciem działań budowlanych potrzebny jest projekt systemu odwodnień, który pozwala na skoordynowanie linii z kanalizacją pomieszczenia. Zależnie od niego, budowa odwodnień liniowych może być wykonana za pomocą różnych metod. Na powierzchniach przemysłowych najczęściej stosuje się szlichtę betonową z półsuchego betonu, na której buduje się linie odwodnienia przed wylaniem i zatarciem posadzki. Przy profesjonalnym wykonaniu systemu odwodnień jej poziom powinien być równy z rusztami korytek. Konstrukcja złożona z korytek i kratki pozwala na zatrzymywanie zanieczyszczeń w postaci żwiru lub liści na powierzchni, tak żeby nie przedostały się do rur.

Właściwości odwodnień liniowych

W pomieszczeniach takich jak hale produkcyjne, magazyny czy parkingi, system odwodnień powinna charakteryzować duża wytrzymałość mechaniczna, ze względu na poruszające się po powierzchni, często wielkogabarytowe, pojazdy. Ruch kołowy może bowiem niszczyć kratkę. Dodatkowym czynnikiem jest odporność chemiczna, która jest wymagana w halach zajmujących się produkcją substancji chemicznych. Przy wyborze rozmiaru odwodnienia decydujące czynniki to przewidywana ilość odprowadzanej wody oraz wielkość pomieszczenia, w którym będzie ono zainstalowane.