Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Naprawa odcinków kanalizacji metodą „rura w rurę”

Kanalizacja może być naprawiona z wykorzystaniem różnych rozwiązań. Najczęściej stosowane metody to technologia „rękawa” żywic, a także metoda określana mianem „rura w rurę”, czyli krótki lub długi relining. Druga technika polega na wciągnięciu nowej rury charakteryzującej się mniejszym przekrojem w stary przewód. Takie rozwiązanie stosuje się w odcinkach krótkich, a także długich.

Na czym polega technologia długiego reliningu?

Metoda określana mianem długiego reliningu to wprowadzenie do uszkodzonego kanału rury, która najczęściej wyprodukowana jest z polietylenu. Technika „rura w rurę” umożliwia ograniczenie zwężenia światła rurociągu. Rurę można przygotować na powierzchni, łącząc ze sobą przez zastosowanie metody czołowego zgrzewania rur. Wprowadzenie rury dokonywane jest z wykopu startowego. Po wciągnięciu rury dochodzi do procesu iniekcji, a więc do wypełnienia wolnej przestrzeni między rurami mieszanką cementową-popiołową lub inną. Dzięki temu zyskuje się ochronę przed zawaleniem uszkodzonego kanału. Co więcej, rozwiązanie zabezpiecza przed wyporem rurociągu w sytuacji dostania się wody do wolnej przestrzeni pomiędzy kanałem a rurociągiem.

Metoda relining’u krótkiego

Regeneracja uszkodzonych rurociągów za pośrednictwem metody określanej jako relining krótki odbywa się przez studzienki rewizyjne. Działanie to przeprowadza się również przez minimalne wykopy przez wciąganie lub wsuwanie konkretnych modułów. Zasadnicze jest to, że połączenia wciskowe modułów wykonuje się w studzience bądź w wykopie. Procesy reliningu rur należą do najstarszej grupy procesów regeneracyjnych.