Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Serwis separatorów i osadników

Usprawnianie funkcjonowania sieci kanalizacyjnych nie ogranicza się do samego udrażniania rur. Oczyszczenia wymagają także urządzenia umożliwiające odprowadzanie ścieków zgodnie z wymogami o ochronie środowiska. Dlatego w ramach usług proponujemy serwis separatorów każdego typu, które oczyszczają ścieki z tłuszczu, skrobi i substancji ropopochodnych. Oferta obejmuje ich czyszczenie oraz wywóz osadów specjalnie przystosowanymi pojazdami.

Kompleksowe czyszczenie tłuszczowników i innych separatorów

Czyszczenie separatorów to czynność niezwykle ważna dla prawidłowego działania instalacji kanalizacyjnej. Stosowany w celu eliminacji zagrożeń skażenia środowiska separator montuje się wszędzie tam, gdzie mogą one wystąpić, czyli np. na stacjach paliw, parkingach czy w myjniach samochodowych oraz w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego i warzywnego czy obiektach gastronomicznych. Sprawny separator to również gwarancja, że do kanalizacji nie dostaną się substancje mogące uszkadzać jej strukturę i zmniejszać przepustowość rur. Wykonujemy czyszczenie tłuszczowników, separatorów substancji ropopochodnych i skrobi. Oferujemy również czyszczenie osadników montowanych przed separatorami w celu oddzielenia piasku i zawiesin zawartych w ściekach.

Świadcząc kompleksowy serwis separatorów, zajmujemy się też hydrodynamicznym czyszczeniem basenów przeciwpożarowych oraz zbiorników retencyjnych oraz separatorów, w których wychwytywane są m.in. substancje ropopochodne. Proponujemy wywóz osadów, zapewniając ich składowanie lub utylizację. Dysponujemy przygotowanymi do tego celu samochodami WUKO o pojemności 8, 10.5, 15 i 20 m3. Osady przekazujemy specjalistycznym przedsiębiorstwom, które zajmują się ich odbiorem i przetwarzaniem.

Zapewniamy wykonanie wszystkich czynności z zakresu czyszczenia osadników i separatorów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i dostarczenie Państwu pełnej dokumentacji w tym zakresie. Działamy w oparciu o zezwolenia na transport i wytwarzanie różnego typu odpadów.

konserwacja przepompowniKliknij aby powiekszyć
rozbijanie i odsysanie osadówKliknij aby powiekszyć
czyszczenie osadnika na oczyszczalniKliknij aby powiekszyć
czyszczenie osadników technologicznychKliknij aby powiekszyć
separatorKliknij aby powiekszyć
zrzut osadów na oczyszczalniKliknij aby powiekszyć