Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Renowacja kanalizacji rękawem – naprawy bezwykopowe

Jesteśmy ekspertami w zakresie bezwykopowych renowacji kanalizacji rękawem. Decyzję o sposobie naprawy podejmujemy po uprzednim wyczyszczeniu kanału oraz dokładnej diagnostyce z wykorzystaniem kamer TV. Renowację rękawem wykorzystujemy zawsze tam, gdzie bezpośredni dostęp do rur poprzez wykop jest niemożliwy lub utrudniony (np. kanalizacja w halach zapełnionych maszynami, kanalizacja biegnąca pod budynkami, drogami itp.). Naprawy bezwykopowe są znacznie tańsze niż te wykonywane metodami tradycyjnymi. Czas realizacji prac jest też znacznie krótszy. Ponadto zwykle regenerowany odcinek nie musi być wyłączany z eksploatacji na czas naprawy.

Metody bezwykopowe naprawy kanalizacji

Metoda punktowa, tzw. shortlining, stosowana jest, gdy naprawy wymaga niewielka część (punkt) kanalizacji zniszczonej przez wrastający korzeń, rozszczelnione łączenia rur, miejscowe pęknięcie itp.

Naprawa wykonywana jest tzw. packerami- nadmuchiwanymi balonami, na których obwód zakłada się nasączoną żywicami wykładzinę. Tak przygotowany „packer” wsunięty w rurociąg dojeżdża do uszkodzonego miejsca, gdzie zostaje „napompowany”. W miejscu uszkodzenia przyklejona zostaje wykładzina, która dokładnie dopasowuje się do obwodu rury, tworząc na jej obwodzie gładką powierzchnię.

naprawa punktowaKliknij aby powiekszyć


Naprawa całych odcinków kanalizacji metodą "rura w rurę". polega na tym, że przez stary zniszczony kanał, po uprzednim jego przygotowaniu, zostają wciągnięte nowe rury z PVC, w niewielkim stopniu zmniejszając dotychczasowy przekrój kanału.

Wszystkie stosowane metody napraw bezwykopowych trwale i skutecznie przeciwdziałają dalszej degradacji kanału i pozwalają na jego dalsze sprawne funkcjonowanie. Zajmujemy się również kompleksową przebudową i renowacją kanalizacji.