Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Na czym polega inspekcja kanalizacji

 

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie o awarii konieczna jest dokładna analiza. Kontrolę należy przeprowadzać nie tylko w przypadku podejrzenia awarii. Zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych” punkt 12, po zakończeniu montażu przewodów powinna zostać przeprowadzona kontrola wizualna. Natomiast zgodnie Polską Normą PN-EN13508-2 i punktem 5.2 tej normy kontrola wizualna powinna obejmować inspekcję rurociągów od wewnątrz przy użyciu specjalistycznych kamer inspekcyjnych przeznaczonych do tych celów.

Na czym polega inspekcja kanalizacji

Inspekcja kanalizacji przy użyciu kamer pozwala na wizualną ocenę stanu wnętrza kanałów. Inspekcję przeprowadza specjalista, który wprowadza kamerę do przewodu. Następnie na ekranie monitora dokonuje pełnej analizy stanu technicznego. Do jej wykonania wykorzystuje się specjalny zestaw wyposażony w kamery i zamontowany na samochodzie inspekcyjnym. Kamery posiadają obrotową głowicę obiektywu, dzięki czemu ich użycie pozwala na wykonanie szybkiej i dokładnej inspekcji rur. Umożliwia to również dodatkowe oświetlenie kanału, do którego wykorzystuje się diody LED. Podczas przeprowadzania badania tworzy się również pełen raport, zawierający szczegółowe dane badanego odcinka, katalog uszkodzeń, zdjęcia, wykresy spadków, szkic przebiegu kanalizacji. Materiały często zapisuje się w formie cyfrowej, umożliwia to przechowywanie danych o inspekcji.

Zalety przeprowadzenia badania TV

Wykonanie inspekcji TV kanalizacji ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia jej szybką naprawę. Dzięki zastosowaniu kamer można określić stan wykorzystywanej kanalizacji, dokładny przebieg trasy ciągów, pomiar spadków, lokalizację przyłączy, stopień zanieczyszczenia kanalizacji, płaszczyznę niedrożności kanału, miejsca uszkodzeń, nieszczelność rur. Pomaga również sprawdzić poprawność wykonania nowych sieci kanalizacyjnych.