Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Czyszczenie separatorów i osadników

Eksploatacja sieci kanalizacyjnych to nie tylko czyszczenie kanalizacji, ale też czyszczenie separatorów ropochodnych, czyszczenie osadników tłuszczu i innych substancji oraz zbiorników i basenów ppoż.

Po odpompowaniu ścieków i umyciu czyszczonych zbiorników zajmiemy się wywozem osadów, zapewniając ich składowanie lub utylizację. Odpady wywozimy samochodami WUKO o pojemności 8, 9, 10.5 m3, a następnie przekazujemy specjalistycznym przedsiębiorstwom zajmujących się ich odbiorem i przetwarzaniem.

Zapewniamy wykonanie wszystkich zadań zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i dostarczenie Państwu pełnej dokumentacji w tym zakresie. Nasza firma posiada zezwolenia na transport i wytwarzanie różnego typu odpadów.

konserwacja przepompowniKliknij aby powiekszyć
rozbijanie i odsysanie osadówKliknij aby powiekszyć
czyszczenie osadnika na oczyszczalniKliknij aby powiekszyć
czyszczenie osadników technologicznychKliknij aby powiekszyć
separatorKliknij aby powiekszyć
zrzut osadów na oczyszczalniKliknij aby powiekszyć