Obsługa Przemysłowych Sieci Kanalizacyjnych

Czyszczenie osadników i separatorów

Usprawnianie funkcjonowania sieci kanalizacyjnych nie ogranicza się do samego udrażniania rur. Oczyszczenia wymagają także urządzenia umożliwiające odprowadzanie ścieków zgodnie z wymogami o ochronie środowiska. Dlatego w ramach usług proponujemy czyszczenie każdego typu separatorów, które oczyszczają ścieki z tłuszczu, skrobi i substancji ropopochodnych. Urządzenia te stosuje się w celu eliminacji zagrożeń skażenia środowiska, w miejscach, które mogą je powodować. Są nimi m.in. stacje paliw, parkingi i myjnie samochodowe, zakłady przetwórstwa mięsnego, spożywczego i warzywnego oraz obiekty gastronomiczne. Oferujemy również czyszczenie osadników montowanych przed separatorami w celu oddzielenia piasku i zawiesin zawartych w ściekach. Zajmujemy się też hydrodynamicznym czyszczeniem basenów przeciwpożarowych oraz zbiorników retencyjnych oraz separatorów, w których wychwytywane są m.in. substancje ropopochodne. Proponujemy wywóz osadów, zapewniając ich składowanie lub utylizację. Dysponujemy przygotowanymi do tego celu samochodami WUKO o pojemności 8, 10.5, 15 i 20 m3. Osady przekazujemy specjalistycznym przedsiębiorstwom, które zajmują się ich odbiorem i przetwarzaniem.

Zapewniamy wykonanie wszystkich czynności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i dostarczenie Państwu pełnej dokumentacji w tym zakresie. Działamy w oparciu o zezwolenia na transport i wytwarzanie różnego typu odpadów.

konserwacja przepompowniKliknij aby powiekszyć
rozbijanie i odsysanie osadówKliknij aby powiekszyć
czyszczenie osadnika na oczyszczalniKliknij aby powiekszyć
czyszczenie osadników technologicznychKliknij aby powiekszyć
separatorKliknij aby powiekszyć
zrzut osadów na oczyszczalniKliknij aby powiekszyć